Liczba odwiedzin strony: 34909
Menu podmiotowe
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków dyrektora
Uchwały
Menu przedmiotowe
Przetargi
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2017-02-02
przez Kamila Muc
Strona główna

Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny
im. Teodory i Izydora Gulgowskich 
we Wdzydzach Kiszewskich

ul. T. i I. Gulgowskich 68

83-406 Wdzydze

tel./fax (0 prefix 58) 686-11-30
tel./fax (0 prefix 58) 686-12-88
muzeum@muzeum-wdzydze.gda.pl

 INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Dyrektor Muzeum (lub osoba go zastępująca) rozpatruje skargi i wnioski w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do 11.00


Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zrealizowano w terminie 1.I.2010 – 30.11.2010 zadanie – „Modernizacja wystawy stałej Muzeum we Wdzydzach” przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego . 

logomkid