Liczba odwiedzin strony: 84192
Menu podmiotowe
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków dyrektora
Uchwały
Majątek
Plan zamówień publicznych
Kontrole
RODO
Menu przedmiotowe
Przetargi
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2017-06-22
przez Kamila Muc
Strona główna

MUZEUM - KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY IM. TEODORY I IZYDORA GULGOWSKICH 
WE WDZYDZACH KISZEWSKICH

ul. T. i I. Gulgowskich 68

83-406 Wdzydze

tel./fax 58 686-11-30
tel./fax 58 686-12-88
muzeum@muzeum-wdzydze.gda.pl

 INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

1. Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmują:
a) Dyrektor lub zastępująca go osoba (dworek z Radunia) w poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.00,
b) Sekretariat (dworek z Radunia):
- we wtorek w godzinach od 9:00 do 16:00,
- w poniedziałek i od środy do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.

2. Skargi i wnioski wnoszone pisemnie przyjmuje referent ds. administracyjno-gospodarczych w sekretariacie w dniach i godzinach wskazanych powyżej.
Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik.