Liczba odwiedzin strony: 560
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2019-11-08
przez Kamila Muc
Kontrole

Wykaz kontroli zewnętrznych

L.p. Podmiot wykonujący kontrolę Okres kontroli Zakres kontroli Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli
1. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

01-08-2019 r.
-
02-08-2019 r.

Kompleksowa - planowa specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej: Wewnetrzna Służba Ochrony
Protokół
2. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

16-07-2019 r.
-
26-07-2019 r.

1. Gospodarowanie srodkami publicznymi w szczegó1ności w zakresie celowości, gospodarności i legalności ponoszonych wydatków.
2. Prowadzenie gospodarki kasowej.
3. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień  publicznych i dokonywania zakupów poniżej 30 000 euro netto, w tym weryfikacja prawidłowosci procedur i dokonywania zakupów zgodnie z procedurami.
4. Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w obszarze informacja i komunikacja.
5. Zawieranie i rozliczanie umów cywilnoprawnych w tym sposób uregulowania zasad związanych z rozliczaniem kosztów podróży i noclegów osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
Wystąpienie pokontrolne