Liczba odwiedzin strony: 1194
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2017-06-09
Ostatnia aktualizacja:
2019-11-06
przez Kamila Muc
Majątek

Dane o majątku Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego zgodne z bilansem na dzień 31.12.2018 r. wykazane są w kwotach netto i wynoszą:

AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe - 8 718 597,36 zł
w tym:
Grunty - 24 409,50 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 5 878 558,86 zł
Urządzenia techniczne i maszyny - 59 568,28 zł
Środki transportu - 13 251,92 zł
Inne środki trwałe - 2 675 110,61 zł
Środki trwałe w budowie - 67 698,19 zł

AKTYWA OBROTOWE - 797 682,45 zł