Liczba odwiedzin strony: 4101
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Dostępność
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2021-01-19
przez Kamila Muc
Plan zam?wie? publicznych

PLAN ZAM?WIE? PUBLICZNYCH 2018

AKTUALIZACJA PLANU ZAM?WIE? PUBLICZNYCH - 12.07.2018

AKTUALIZACJA PLANU ZAM?WIE? PUBLICZNYCH - 14.08.2018

PLAN ZAM?WIE? PUBLICZNYCH 2019

PLAN ZAM?WIE? PUBLICZNYCH 2020

PLAN ZAM?WIE? PUBLICZNYCH 2021

PLAN POST?POWA? O UDZIELENIE ZAM?WIE? NA ROK 2021

AKTUALIZACJA PLANU POST?POWA? O UDZIELENIE ZAMWIENIA NA ROK 2021