Liczba odwiedzin strony: 887
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Dostępność
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2019-11-07
przez Kamila Muc
Rejestry, ewidencje, archiwa

Obecnie Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach prowadzi nast?puj?ce rejestry i zestawienia:

1. Rejestr zam?wie? publicznych
2. Ewidencja finansowo-ksi?gowa
3. Rejestr zbior?w muzealnych
4. Ewidencja ?rodk?w trwa?ych
5. Ewidencja pracownik?w
6. Ewidencja czasu pracy
7. Rejestr delegacji
8. Rejestr ryzyk
9. Rejestr skarg i wniosk?w
10. Rejestr korespondencji
11. Rejestr wypadk?w przy pracy
12. Rejestr os?b upowa?nionych do przetwarzania danych osobowych