Liczba odwiedzin strony: 10125
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Dostępność
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2020-07-21
przez Kamila Muc
Uchwa?y

UCHWA?A NR 441/XXXVII/21 SEJMIKU WOJEW?DZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 pa?dziernika 2021 r.

UCHWA?A NR 1300/7/18 ZARZ?DU WOJEW?DZTWA POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powo?ania dyrektora M-KPE

UCHWA?A NR 1023/368/18 ZARZ?DU WOJEW?DZTWA POMORSKIEGO z dnia 2 pa?dziernika 2018 roku

UCHWA?A NR 75/321/14 ZARZ?DU WOJEW?DZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2014 roku

UCHWA?A NR 421/XXI/12 SEJMIKU WOJEW?DZTWA POMORSKIEGO z dnia 30 lipca 2012 roku

UCHWA?A NR 140/95/08 ZARZ?DU WOJEW?DZTWA POMORSKIEGO z dnia 19 lutego 2008 roku

UCHWA?A NR 33/IV/02 SEJMIKU WOJEW?DZTWA POMORSKIEGO z dnia 23 grudnia 2002 roku

UCHWA?A NR 22_200_70 PREZYDIUM WOJEW?DZKIEJ RADY NARODOWEJ W GDA?SKU z dnia 24 stycznia 1970 roku