Liczba odwiedzin strony: 11354
Menu podmiotowe
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków dyrektora
Uchwały
Majątek
Plan zamówień publicznych
Kontrole
RODO
Menu przedmiotowe
Przetargi
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2019-01-09
przez Kamila Muc
Zakres obowiązków dyrektora

Dyrektor Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego

im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich

dr Katarzyna Kulikowska

tel. ( 058) 686-12-18

tel./fax ( 058 ) 686-11-30

e-mail: muzeum@muzeum-wdzydze.gda.pl

 

Do szczegółowych zadań Dyrektora należy:

  1. ogólne kierownictwo w sprawach naukowo – badawczych, oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych,
  2. nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,
  3. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
  4. przedstawianie właściwym instytucjom i Zarządowi Województwa Pomorskiego planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo – inwestycyjnych,
  5. bezpośrednie kierownictwo personelem naukowym,
  6. naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
  7. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
  8. stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
  9. zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

Dyrektor Muzeum przyjmuje interesantów w dni powszednie w godz. 800-1500,
a w czasie nieobecności jego obowiązki
pełni zastępca d/s administracyjnych inż Andrzej Hommel.