Liczba odwiedzin strony: 12366
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2019-11-06
przez Kamila Muc
Zakres obowiązków dyrektora

Funkcję Dyrektora Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego
im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich pełni

dr Katarzyna Kulikowska

tel./fax (058 ) 686-11-30, 686-12-88
muzeum@muzeum-wdzydze.gda.pl

Do szczegółowych zadań Dyrektora należy:

  1. Ogólne kierownictwo w sprawach naukowo – badawczych, oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych,
  2. Nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,
  3. Reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
  4. Przedstawianie właściwym instytucjom i Zarządowi Województwa Pomorskiego planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo – inwestycyjnych,
  5. Bezpośrednie kierownictwo personelem naukowym,
  6. Naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
  7. Wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
  8. Stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
  9. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.