Liczba odwiedzin strony: 13321
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Dostępność
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2019-11-06
przez Kamila Muc
Zakres obowi?zk?w dyrektora

Funkcj? Dyrektora Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego
im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach pe?ni

dr Katarzyna Kulikowska

tel./fax (058 ) 686-11-30, 686-12-88
muzeum@muzeum-wdzydze.gda.pl

Do szczeg??owych zada? Dyrektora nale?y:

  1. Og?lne kierownictwo w sprawach naukowo – badawczych, o?wiatowych, organizacyjnych i administracyjnych,
  2. Nadz?r nad zbiorami i maj?tkiem Muzeum,
  3. Reprezentowanie Muzeum na zewn?trz,
  4. Przedstawianie w?a?ciwym instytucjom i Zarz?dowi Wojew?dztwa Pomorskiego plan?w rzeczowych i finansowych, sprawozda? oraz wniosk?w finansowo – inwestycyjnych,
  5. Bezpo?rednie kierownictwo personelem naukowym,
  6. Naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
  7. Wydawanie w obowi?zuj?cym trybie regulamin?w i zarz?dze?,
  8. Stwarzanie warunk?w do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownik?w,
  9. Zatrudnianie i zwalnianie pracownik?w.