Liczba odwiedzin strony: 568
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2020-11-09
przez Kamila Muc
Zarządzenia Dyrektora M-KPE

(09-11-2020)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysokości opłat za wstęp do muzeum i usługi edukacyjne online;
2) grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum
oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia;
3) dni tygodnia, w którym wstęp na wystawy stałe muzeum jest bezpłatny.


(13-10-2020)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie wprowadzenia zmian w:
1) Zasadach zwiedzania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich;
2) Zaleceniach dla pracowników Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zajmujących się bezpośrednią obsługą zwiedzających.


(12-10-2020)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysokości opłat za wstęp do muzeum i usługi edukacyjne online;
2) grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum
oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia;
3) dni tygodnia, w którym wstęp na wystawy stałe muzeum jest bezpłatny.


(07-09-2020)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysokości opłat za wstęp do muzeum i usługi edukacyjne online;
2) grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum
oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia;
3) dni tygodnia, w którym wstęp na wystawy stałe muzeum jest bezpłatny.

(02-07-2020)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysokości opłat za wstęp do muzeum;
2) grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum
oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia;
3) dni tygodnia, w którym wstęp na wystawy stałe muzeum jest bezpłatny.


(23-06-2020)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie wprowadzenia:
1) Zasad zwiedzania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich;
2) Zaleceń dla pracowników Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zajmujących się bezpośrednią obsługą zwiedzających;


(09-06-2020)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysokości opłat za wstęp do muzeum;
2) grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum
oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia;
3) dni tygodnia, w którym wstęp na wystawy stałe muzeum jest bezpłatny.


(02-06-2020)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysokości opłat za wstęp do muzeum;
2) grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum
oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia;
3) dni tygodnia, w którym wstęp na wystawy stałe muzeum jest bezpłatny.


(14-05-2020)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
dnia otwarcia Muzeum dla zwiedzających i godzin udostępnienia do zwiedzania terenu muzeum z wystawami stałymi, z wyłączeniem wnętrz budynków zabytkowych

(12-05-2020)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysokości opłat za wstęp do muzeum;
2) grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum
oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia;
3) dni tygodnia, w którym wstęp na wystawy stałe muzeum jest bezpłatny.


(12-05-2020)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie wprowadzenia:
1) Planu przejścia do udostępniania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich dla publiczności po okresie jego całkowitego zamknięcia w związku ze stanem epidemii;
2) Zasad zwiedzania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich;
3) Zaleceń dla pracowników Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zajmujących się bezpośrednią obsługą zwiedzających;
4) procedur:
a) zapobiegawczych: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika,
b) postępowania w przypadku podejrzenia u zwiedzającego zakażenia koronawirusem.


(02-03-2020)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
• wysokości opłat za wstęp do muzeum, usługi przewodnickie, warsztaty muzealne, pokazy muzealne;
• opłat za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie;
• grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia;
• dni tygodnia, w którym wstęp na wystawy stałe muzeum jest bezpłatny.


(29-03-2019)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
• wysokości opłat za wstęp do muzeum, usługi przewodnickie, warsztaty muzealne, pokazy muzealne;
• opłat za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie;
• grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia;
• dni tygodnia, w którym wstęp na wystawy stałe muzeum jest bezpłatny.


(29-03-2018)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
• wysokości opłat za wstęp do muzeum, usługi przewodnickie, warsztaty muzealne, pokazy muzealne;
• opłat za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie;
• grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia;
• dni tygodnia, w którym wstęp na wystawy stałe muzeum jest bezpłatny
.


(30-01-2018)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie wprowadzenia:
Regulaminu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń oraz terenu Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich(28-04-2017)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie wysokości opłat za dzierżawę terenu muzeum pod stoiska podczas imprez plenerowych


(13-05-2015)

Zarządzenie Dyrektora M-KPE w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji.