Liczba odwiedzin strony: 1287
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Dostępność
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2022-07-09
przez Bartosz Stachowiak
Zarz?dzenia Dyrektora M-KPE

(09-07-2022)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach w sprawie ustalenia:
1) wysoko?ci op?at za:
a) wst?p do muzeum,
b) warsztaty,
c) us?ug? przewodnick?;
2) wysoko?ci op?at za warsztaty, pokazy, prelekcje lub wyk?ady prowadzone online na specjalne zamwienie;
3) wysoko?ci op?at za przygotowanie i udost?pnianie zbiorw (muzealiw) w celu przeprowadzenia:
a) ?lubnej sesji fotograficznej lub filmowej,
b) innych sesji fotograficznych lub filmowych dla celw komercyjnych;
4) grup osb, ktrym przys?uguje ulga w op?acie lub zwolnienie z op?aty za wst?p do muzeum oraz rodzajw dokumentw potwierdzaj?cych ich uprawnienia;
5) dni tygodnia, w ktrym wst?p na wystawy sta?e muzeum jest bezp?atny.

 

(05-04-2022)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach w sprawie ustalenia:
1) wysoko?ci op?at za:
a) wst?p do muzeum,
b) warsztaty,
c) us?ug? przewodnick?;
2) wysoko?ci op?at za warsztaty, pokazy, prelekcje lub wyk?ady prowadzone online na specjalne zamwienie;
3) wysoko?ci op?at za przygotowanie i udost?pnianie zbiorw (muzealiw) w celu przeprowadzenia:
a) ?lubnej sesji fotograficznej lub filmowej,
b) innych sesji fotograficznych lub filmowych dla celw komercyjnych;
4) grup osb, ktrym przys?uguje ulga w op?acie lub zwolnienie z op?aty za wst?p do muzeum oraz rodzajw dokumentw potwierdzaj?cych ich uprawnienia;
5) dni tygodnia, w ktrym wst?p na wystawy sta?e muzeum jest bezp?atny,
6) zasad zwiedzania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu si? koronawirusa SARS-CoV-2, wywo?uj?cego chorob? COVID-19, w trosce o bezpiecze?stwo zwiedzaj?cych oraz pracownikw M-KPE.

 

(22-03-2022)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach w sprawie ustalenia:
1) wysoko?ci op?at za:
a) wst?p do muzeum,
b) warsztaty,
c) us?ug? przewodnick?;
2) wysoko?ci op?at za warsztaty, pokazy, prelekcje lub wyk?ady prowadzone online na specjalne zamwienie;
3) wysoko?ci op?at za przygotowanie i udost?pnianie zbiorw (muzealiw) w celu przeprowadzenia:
a) ?lubnej sesji fotograficznej lub filmowej,
b) innych sesji fotograficznych lub filmowych dla celw komercyjnych;
4) grup osb, ktrym przys?uguje ulga w op?acie lub zwolnienie z op?aty za wst?p do muzeum oraz rodzajw dokumentw potwierdzaj?cych ich uprawnienia;
5) dni tygodnia, w ktrym wst?p na wystawy sta?e muzeum jest bezp?atny,
6) zasad zwiedzania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu si? koronawirusa SARS-CoV-2, wywo?uj?cego chorob? COVID-19, w trosce o bezpiecze?stwo zwiedzaj?cych oraz pracownikw M-KPE.

 

(11-05-2021)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysoko?ci op?at za:
a) wst?p do muzeum,
b) warsztaty,
c) us?ug? przewodnick?;
2) wysoko?ci op?at za warsztaty, pokazy, prelekcje lub wyk?ady prowadzone online na specjalne zamwienie;
3) wysoko?ci op?at za przygotowanie i udost?pnianie zbiorw (muzealiw) w celu przeprowadzenia:
a) ?lubnej sesji fotograficznej lub filmowej,
b) innych sesji fotograficznych lub filmowych dla celw komercyjnych;
4) grup osb, ktrym przys?uguje ulga w op?acie lub zwolnienie z op?aty za wst?p do muzeum oraz rodzajw dokumentw potwierdzaj?cych ich uprawnienia;
5) dni tygodnia, w ktrym wst?p na wystawy sta?e muzeum jest bezp?atny.


(30-04-2021)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysoko?ci op?at za wst?p do muzeum;
2) wysoko?ci op?at za warsztaty, pokazy, prelekcje lub wyk?ady prowadzone online na specjalne zamwienie;
3) grup osb, ktrym przys?uguje ulga w op?acie lub zwolnienie z op?aty za wst?p do muzeum oraz rodzajw dokumentw potwierdzaj?cych ich uprawnienia;
4) dni tygodnia, w ktrym wst?p na wystawy sta?e muzeum jest bezp?atny.


(1-04-2021)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysoko?ci op?at za wst?p do muzeum;
2) wysoko?ci op?at za warsztaty, pokazy, prelekcje lub wyk?ady prowadzone online na specjalne zamwienie;
3) grup osb, ktrym przys?uguje ulga w op?acie lub zwolnienie z op?aty za wst?p do muzeum oraz rodzajw dokumentw potwierdzaj?cych ich uprawnienia;
4) dni tygodnia, w ktrym wst?p na wystawy sta?e muzeum jest bezp?atny.


(13-03-2021)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysoko?ci op?at za wst?p do muzeum;
2) wysoko?ci op?at za warsztaty, pokazy, prelekcje lub wyk?ady prowadzone online na specjalne zamwienie;
3) grup osb, ktrym przys?uguje ulga w op?acie lub zwolnienie z op?aty za wst?p do muzeum oraz rodzajw dokumentw potwierdzaj?cych ich uprawnienia;
4) dni tygodnia, w ktrym wst?p na wystawy sta?e muzeum jest bezp?atny.


(01-02-2021)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysoko?ci op?at za wst?p do muzeum;
2) wysoko?ci op?at za warsztaty, pokazy, prelekcje lub wyk?ady prowadzone online na specjalne zam?wienie;
3) grup os?b, kt?rym przys?uguje ulga w op?acie lub zwolnienie z op?aty za wst?p do muzeum oraz rodzaj?w dokument?w potwierdzaj?cych ich uprawnienia;
4) dni tygodnia, w kt?rym wst?p na wystawy sta?e muzeum jest bezp?atny.


(09-11-2020)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysoko?ci op?at za wst?p do muzeum i us?ugi edukacyjne online;
2) grup os?b, kt?rym przys?uguje ulga w op?acie lub zwolnienie z op?aty za wst?p do muzeum
oraz rodzaj?w dokument?w potwierdzaj?cych ich uprawnienia;
3) dni tygodnia, w kt?rym wst?p na wystawy sta?e muzeum jest bezp?atny.


(13-10-2020)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie wprowadzenia zmian w:
1) Zasadach zwiedzania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich;
2) Zaleceniach dla pracownik?w Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zajmuj?cych si? bezpo?redni? obs?ug? zwiedzaj?cych.


(12-10-2020)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysoko?ci op?at za wst?p do muzeum i us?ugi edukacyjne online;
2) grup os?b, kt?rym przys?uguje ulga w op?acie lub zwolnienie z op?aty za wst?p do muzeum
oraz rodzaj?w dokument?w potwierdzaj?cych ich uprawnienia;
3) dni tygodnia, w kt?rym wst?p na wystawy sta?e muzeum jest bezp?atny.


(07-09-2020)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysoko?ci op?at za wst?p do muzeum i us?ugi edukacyjne online;
2) grup os?b, kt?rym przys?uguje ulga w op?acie lub zwolnienie z op?aty za wst?p do muzeum
oraz rodzaj?w dokument?w potwierdzaj?cych ich uprawnienia;
3) dni tygodnia, w kt?rym wst?p na wystawy sta?e muzeum jest bezp?atny.

(02-07-2020)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysoko?ci op?at za wst?p do muzeum;
2) grup os?b, kt?rym przys?uguje ulga w op?acie lub zwolnienie z op?aty za wst?p do muzeum
oraz rodzaj?w dokument?w potwierdzaj?cych ich uprawnienia;
3) dni tygodnia, w kt?rym wst?p na wystawy sta?e muzeum jest bezp?atny.


(23-06-2020)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie wprowadzenia:
1) Zasad zwiedzania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich;
2) Zalece? dla pracownik?w Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zajmuj?cych si? bezpo?redni? obs?ug? zwiedzaj?cych;


(09-06-2020)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysoko?ci op?at za wst?p do muzeum;
2) grup os?b, kt?rym przys?uguje ulga w op?acie lub zwolnienie z op?aty za wst?p do muzeum
oraz rodzaj?w dokument?w potwierdzaj?cych ich uprawnienia;
3) dni tygodnia, w kt?rym wst?p na wystawy sta?e muzeum jest bezp?atny.


(02-06-2020)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysoko?ci op?at za wst?p do muzeum;
2) grup os?b, kt?rym przys?uguje ulga w op?acie lub zwolnienie z op?aty za wst?p do muzeum
oraz rodzaj?w dokument?w potwierdzaj?cych ich uprawnienia;
3) dni tygodnia, w kt?rym wst?p na wystawy sta?e muzeum jest bezp?atny.


(14-05-2020)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
dnia otwarcia Muzeum dla zwiedzaj?cych i godzin udost?pnienia do zwiedzania terenu muzeum z wystawami sta?ymi, z wy??czeniem wn?trz budynk?w zabytkowych

(12-05-2020)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
1) wysoko?ci op?at za wst?p do muzeum;
2) grup os?b, kt?rym przys?uguje ulga w op?acie lub zwolnienie z op?aty za wst?p do muzeum
oraz rodzaj?w dokument?w potwierdzaj?cych ich uprawnienia;
3) dni tygodnia, w kt?rym wst?p na wystawy sta?e muzeum jest bezp?atny.


(12-05-2020)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie wprowadzenia:
1) Planu przej?cia do udost?pniania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich dla publiczno?ci po okresie jego ca?kowitego zamkni?cia w zwi?zku ze stanem epidemii;
2) Zasad zwiedzania Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich;
3) Zalece? dla pracownik?w Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich zajmuj?cych si? bezpo?redni? obs?ug? zwiedzaj?cych;
4) procedur:
a) zapobiegawczych: podejrzenie zaka?enia koronawirusem u pracownika,
b) post?powania w przypadku podejrzenia u zwiedzaj?cego zaka?enia koronawirusem.


(02-03-2020)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
• wysoko?ci op?at za wst?p do muzeum, us?ugi przewodnickie, warsztaty muzealne, pokazy muzealne;
• op?at za przygotowanie i udost?pnianie zbior?w do cel?w innych ni? zwiedzanie;
• grup os?b, kt?rym przys?uguje ulga w op?acie lub zwolnienie z op?aty za wst?p do muzeum oraz rodzaj?w dokument?w potwierdzaj?cych ich uprawnienia;
• dni tygodnia, w kt?rym wst?p na wystawy sta?e muzeum jest bezp?atny.


(29-03-2019)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
• wysoko?ci op?at za wst?p do muzeum, us?ugi przewodnickie, warsztaty muzealne, pokazy muzealne;
• op?at za przygotowanie i udost?pnianie zbior?w do cel?w innych ni? zwiedzanie;
• grup os?b, kt?rym przys?uguje ulga w op?acie lub zwolnienie z op?aty za wst?p do muzeum oraz rodzaj?w dokument?w potwierdzaj?cych ich uprawnienia;
• dni tygodnia, w kt?rym wst?p na wystawy sta?e muzeum jest bezp?atny.


(29-03-2018)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
• wysoko?ci op?at za wst?p do muzeum, us?ugi przewodnickie, warsztaty muzealne, pokazy muzealne;
• op?at za przygotowanie i udost?pnianie zbior?w do cel?w innych ni? zwiedzanie;
• grup os?b, kt?rym przys?uguje ulga w op?acie lub zwolnienie z op?aty za wst?p do muzeum oraz rodzaj?w dokument?w potwierdzaj?cych ich uprawnienia;
• dni tygodnia, w kt?rym wst?p na wystawy sta?e muzeum jest bezp?atny
.


(30-01-2018)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie wprowadzenia:
Regulaminu dzier?awy i wynajmu pomieszcze? oraz terenu Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich(28-04-2017)

Zarz?dzenie wewn?trzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie wysoko?ci op?at za dzier?aw? terenu muzeum pod stoiska podczas imprez plenerowych


(13-05-2015)

Zarz?dzenie Dyrektora M-KPE w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i za?atwiania skarg i wniosk?w oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji.