Liczba odwiedzin strony: 194
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Informacje wprowadzone:
2003-07-04
Ostatnia aktualizacja:
2020-03-19
przez Kamila Muc
Zarządzenia Dyrektora M-KPE

(17-03-2020)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie wprowadzenia:
Regulaminu stosowania pracy zdalnej przez Pracowników Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”.


(02-03-2020)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
• wysokości opłat za wstęp do muzeum, usługi przewodnickie, warsztaty muzealne, pokazy muzealne;
• opłat za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie;
• grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia;
• dni tygodnia, w którym wstęp na wystawy stałe muzeum jest bezpłatny.


(29-03-2019)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
• wysokości opłat za wstęp do muzeum, usługi przewodnickie, warsztaty muzealne, pokazy muzealne;
• opłat za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie;
• grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia;
• dni tygodnia, w którym wstęp na wystawy stałe muzeum jest bezpłatny.


(29-03-2018)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie ustalenia:
• wysokości opłat za wstęp do muzeum, usługi przewodnickie, warsztaty muzealne, pokazy muzealne;
• opłat za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie;
• grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia;
• dni tygodnia, w którym wstęp na wystawy stałe muzeum jest bezpłatny
.


(30-01-2018)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie wprowadzenia:
Regulaminu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń oraz terenu Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich(28-04-2017)

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich w sprawie wysokości opłat za dzierżawę terenu muzeum pod stoiska podczas imprez plenerowych


(13-05-2015)

Zarządzenie Dyrektora M-KPE w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji.