Liczba odwiedzin strony: 12066
Menu podmiotowe
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków dyrektora
Uchwały
Majątek
Plan zamówień publicznych
Kontrole
RODO
Menu przedmiotowe
Przetargi
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP


Zamówienia publiczne

    
(2019-08-06)

      ZP MKPE 2/2019 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO na „Wykonanie ekspozycji stałej pn. Zorze – etap II”

    
(2019-07-19)

      ZP MKPE 1/2019 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 EURO na „Wykonanie ekspozycji stałej pn. Zorze – etap II”