Liczba odwiedzin strony: 1869
Menu podmiotowe
Dane podstawowe
Strona M-KPE
Statut
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
Zakres obowiązków Dyrektora M-KPE
Uchwały
Zarządzenia Dyrektora M-KPE
Majątek
Kontrole
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty pracy
Skargi i wnioski
Rejestry, ewidencje, archiwa
RODO
Dostępność
Menu przedmiotowe
Przetargi
Plan zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
Pozostałe informacje
BIP
Instrukcja korzystania z biuletynu
Informacje nieudostępnione
Redakcja BIP
(2021-04-09)

Odbudowa budynku, numer sprawy: ZP MKPE 1/2021


Dokument bez tytu?u

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji)o wartosci zamowienia, ktora nie przekracza progow unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r.

Prawo zamowien publicznych na: Odbudowe budynku z Porabu, numer sprawy: ZP MKPE 1/2021

Dokumentacja postepowania dla wykonawcy znajduje sie pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/444543